Stamboom van de familie Kort  

 

Kerkje van Oldenzijl, foto d.d. 22-11-2010, fotograaf: H. Walma

Kerkje van Oldenzijl (gem. Eemsmond), foto: d.d. 22-11-2009, fotograaf; hwa

 

In het kerkje van Oldenzijl (zie foto boven) werd de basis gelegd voor de Noord Groningse familie Kort. Op 4 november 1725 traden hier Jan Jacobs (Kort) en Ide Jans in het huwelijk. Jan was toen afkomstig van Leermens en Ide van Uithuizen. De kinderen van dit echtpaar werden in Garsthuizen en Oldenzijl geboren. Jan wordt in een acte van 1759 al aangeduid met de familienaam Kort. De eerstvolgende keer dat de naam Kort weer in deze familie opduikt is in 1794, als het huwelijk van een kleinzoon van Jan en Ide wordt geregistreerd. Jan en Ide zouden de stamouders van de Hogelandster famiilie Kort worden . 

  

Uit het trouwboek van Oldenzijl: vermelding van het huwelijk van Jan Jacobs van Leermens en Ide Jans van Uithuizen

 

In verband met de privacy-wetgeving is de vermelding van nog levende personen zoveel mogelijk beperkt of achterwege gelaten. Mocht u uw naam op deze site tegenkomen, maar daar geen prijs op stellen, verzoek ik u mij een mail te sturen zodat ik uw gegevens kan verwijderen. Maar ook als u uw gegevens wel graag aan de site toegevoegd ziet, kunt u mij hierover berichten middels een mail of via het gastenboek.

 

Een stamboom is erg bevattelijk voor fouten. Mocht u een fout tegenkomen, verzoek ik u vriendelijk mij hierover te informeren. Graag zou ik ook eventuele aanvullingen ontvangen, maar ook aanvullende foto's, anekdotes, familieverhalen e.d., zijn van harte welkom. Deze mag u doorgeven via de mail (famwalma@home.nl) maar uiteraard kunt u mij ook bellen: tel 0595-435531

Het zou leuk zijn als u een reactie zou achterlaten in het 'gastenboek'.

 

(English)

On this website you can find (in the Dutch language) the family tree of the Kort-family from the northern part of the province Groningen. They are descendants of Jan Jacobs (Kort) and Ide Jans, who married on the 4th of November 1725 in Oldenzijl. At that time Jan was 'from Leermens' and Ide 'from Uithuizen'. The children of this couple were born in Garsthuizen and Oldenzijl. The first time the familyname Kort appears in a certificate is in 1759. The second time is many years later, in 1794, when the marriage of a grandson of Jan and Ide was registrated.

 

Because of the privacy-legislation, the information on this website, about living persons is restricted. When you find your name on this site, but don't appreciate it, please let me know, so I can delete your name. And also if your name and data are missing, but you would like them to be added, or if you have corrections, additional information, pictures, etc., please let me know by mail or through the guestbook

It would be nice if you would leave a message in the guestbook..

 

 

Harm Walma (=hwa)

famwalma@home.nl